Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005283

OBCHODNÉ MENO: Kaštieľ Beladice, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22746/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 104, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05 

IČO: 44 272 138

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. čistiace a upratovacie služby

8. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jana Lapšanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Cetín 94, Názov obce: Malý Cetín, PSČ: 951 07 , Dátum narodenia: 26.02.1976, Deň vzniku funkcie: 19.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jana Lapšanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Cetín 94, Názov obce: Malý Cetín, PSČ: 951 07 , Dátum narodenia: 26.02.1976

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Milada Koukalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 74/138, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 35 , Dátum narodenia: 14.02.1980, Deň vzniku funkcie: 08.08.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, pričom koná samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.03.2019, sp. zn. 30CbR/12/2018-52, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2019, bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou, bol vymenovaný likvidátor spoločnosti Ing. Milan Lapšanský, narodený 14.09.1972, bytom: Bizetova 13, 949 11 Nitra.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1