Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005285

OBCHODNÉ MENO: La Garage 66 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30796/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 46 526 161

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s auto-doplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle

6. Skladovanie a uskladňovanie

7. Vykonávanie odťahovej služby

8. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

9. Počítačové služby

10. Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami

11. Maloobchod a veľkoobchod s odevmi, textilom a bytovým textilom

12. Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom

13. Maloobchod a veľkoobchod s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami

14. Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou

15. Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením.

16. Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Faktoring a forfaiting

23. Reklamné a marketingové služby

24. Prieskum trhu a verejnej mienky

25. Čistiace a upratovacie služby

26. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Endre Bresnjak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Felszabadulás utca 43, Názov obce: Kisszállás, PSČ: 6421 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 17.05.1962, Deň vzniku funkcie: 13.06.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Endre Bresnjak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Felszabadulás utca 43, Názov obce: Kisszállás, PSČ: 6421 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 08.04.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 30CbR/9/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 30CbR/9/2022-22 z 09. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti La Garage 66 s.r.o., so sídlom Komenského 18/5, 945 01 Komárno, IČO: 46 526 161.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1