Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005290

OBCHODNÉ MENO: Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39929/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 2, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 

IČO: 50 110 705

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. reklamné a marketingové služby

4. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Janette Komorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hledíkova 3739/3, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 17.12.1972, Deň vzniku funkcie: 31.12.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Filaga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vŕšku 2239/25, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 04.04.1980, Deň vzniku funkcie: 16.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú za spoločnosť spoločne, pričom v mene spoločnosti podpisujú obaja konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: FORA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 15, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , IČO 36 536 971

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Mesto Šurany, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Hrdinov 1/1, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , IČO 00 309 311

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Igor Foltín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): MDŽ 1834/6, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 17.08.1971, Deň vzniku funkcie: 31.12.2015

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Kanás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 4, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 29.11.1983, Deň vzniku funkcie: 28.05.2019

Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Zahoráková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poznanova 2200/21, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 14.06.1975, Deň vzniku funkcie: 16.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1