Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005286

OBCHODNÉ MENO: LEJURIS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37052/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 222, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 

IČO: 45 898 766

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. veľkoobchood, maloobchod

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. vedenie účtovníctva

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: František Zaujec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vikárska 1074/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 18.12.1980, Deň vzniku funkcie: 26.07.2019

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SOPHIA production, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý Cetín 206, Názov obce: Malý Cetín, PSČ: 951 07 , IČO 36 690 601

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 15.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 29CbR/20/2022 začalo dňa 06.05.2022 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: LEJURIS s.r.o., IČO: 45 898 766.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 29CbR/20/2022-19, zo dňa 12.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti: LEJURIS s.r.o., so sídlom: Rastislavova 222, 951 41 Lužianky, IČO: 45 898 766. .

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1