Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005281

OBCHODNÉ MENO: K & B group SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34056/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 965/17, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 

IČO: 47 113 081

DEŇ ZÁPISU: 13.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Vedenie účtovníctva

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Poskytovanie služieb v rybárstve

6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba

10. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

11. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

12. Prípravné práce k realizácii stavieb

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Administratívne služby

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Reklamné a marketingové služby

22. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

23. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

24. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

25. Prevádzkovanie výdajne stravy

26. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

27. Prenájom hnuteľných vecí

28. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

29. poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Klaudia Kolečániová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 965/17, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 28.06.1970, Deň vzniku funkcie: 26.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Klaudia Kolečániová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 965/17, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01 , Dátum narodenia: 28.06.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1