Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005284

OBCHODNÉ MENO: KATONA LEGAL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51295/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Czuczora 4, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 53 098 684

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Matunáka 4082/11, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 10.09.1978, Deň vzniku funkcie: 01.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Gabriel Katona, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Matunáka 4082/11, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 10.09.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1