Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005291

OBCHODNÉ MENO: MIKATOP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16249/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Jarková 388/48 , Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 35 921 234

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. - maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

3. - veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

4. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. - inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

6. - organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mihalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vozová ul. 312/8, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 10.07.1964, Deň vzniku funkcie: 15.02.2005

Meno a priezvisko: Ing. Igor Kajan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Jarková 388/48, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.07.1961, Deň vzniku funkcie: 15.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú konatelia oprávnení konať výlučne spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Mihalík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vozová ul. 312/8, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 10.07.1964

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Igor Kajan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Jarková 388/48, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.07.1961

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1