Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005280

OBCHODNÉ MENO: IVENARIN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51786/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 53 177 843

DEŇ ZÁPISU: 21.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Administratívne služby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kreutz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 8, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 11.09.1970, Deň vzniku funkcie: 11.11.2020

Meno a priezvisko: Ing. Roman Bodinger, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 1858/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 25.01.1992, Deň vzniku funkcie: 04.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Zaila company s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 53 177 894

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 27. apríla 2022 začaté konanie o zrušení spoločnosti IVENARIN s. r. o., IČO: 53 177 843, konanie je vedené pod sp. zn. 23CbR/19/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/19/2022-13 z 14. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti IVENARIN s. r. o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 53 177 843.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1