Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005279

OBCHODNÉ MENO: Invest S&S s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55718/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levická 1288, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 

IČO: 54 171 580

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a tovaru

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Vedenie účtovníctva

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Faktoring a forfaiting

11. Finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Strieška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krištáľová 24, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 20.02.1942, Deň vzniku funkcie: 27.10.2021

Meno a priezvisko: Veronika Striešková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitavce 34, Názov obce: Žitavce, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 09.04.1986, Deň vzniku funkcie: 27.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: MVDr. Stanislav Strieška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitavce 34, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 10.05.1969, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok ,,prokurista“ a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Strieška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krištáľová 24, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 20.02.1942

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MVDr. Stanislav Strieška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žitavce 34, Názov obce: Žitavce, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 10.05.1969

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1