Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005276

OBCHODNÉ MENO: Chelone s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48183/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínsky rad 1184/14, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 52 384 322

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom hnuteľných vecí

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. reklamné a marketingové služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. sťahovacie služby

10. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

11. skladovanie

12. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. počítačové služby

16. administratívne služby

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

20. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zoltán Farkas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fő utca 102., Názov obce: Besenyőd, PSČ: 4557 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 31.07.1970, Deň vzniku funkcie: 23.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zoltán Farkas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fő utca 102, Názov obce: Besenyőd, PSČ: 4557 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 25.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 14.04.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 27CbR/15/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27CbR/15/2022-14 z 13. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti Chelone s.r.o., so sídlom Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno, IČO: 52 384 322.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1