Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005271

OBCHODNÉ MENO: F&H Holding s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51350/N

SÍDLO:  Názov obce: Vieska nad Žitavou 148, PSČ: 951 52 

IČO: 53 092 953

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb v rybárstve

4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Katarina Mladá, Bydlisko: Názov obce: Vieska nad Žitavou 148, PSČ: 951 52 , Dátum narodenia: 15.04.1982, Deň vzniku funkcie: 04.06.2020

Meno a priezvisko: Ing. Marek Mladý, Bydlisko: Názov obce: Vieska nad Žitavou 148, PSČ: 951 52 , Dátum narodenia: 20.10.1982, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarina Mladá, Bydlisko: Názov obce: Vieska nad Žitavou 148, PSČ: 951 52 , Dátum narodenia: 15.04.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marek Mladý, Bydlisko: Názov obce: Vieska nad Žitavou 148, PSČ: 951 52 , Dátum narodenia: 20.10.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1