Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005272

OBCHODNÉ MENO: F.L. Forwarding s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41789/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 2905, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 50 186 132

DEŇ ZÁPISU: 17.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Administratívne služby

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

11. Počítačové služby

12. Vydavateľská činnosť

13. Sťahovacie služby

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

17. Vedenie účtovníctva

18. Reklamné a marketingové služby

19. Prieskum trhu a verejnej mienky

20. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Krisztina Deczki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lichtenauer Straße 29, Názov obce: Melsungen-Günsterode, PSČ: 34212 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 27.04.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 15.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 06.04.2022 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: F.L. Forwarding s.r.o. so sídlom Špitálska 2905, 945 01 Komárno, IČO: 50 186 132 pod sp. zn. 28CbR/11/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 28CbR/11/2022-28 zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti: F.L. Forwarding s.r.o., so sídlom: Špitálska 2905, 945 01 Komárno, IČO: 50 186 132.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1