Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005277

OBCHODNÉ MENO: i-firma P23 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40907/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bitúnková 13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 47 612 851

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom hnuteľných vecí

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. prieskum trhu a verejnej mienky

5. reklamné a marketingové služby

6. administratívne služby

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

12. čistiace a upratovacie služby

13. vydavateľská činnosť

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

15. vedenie účtovníctva

16. počítačové služby

17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

19. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

20. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Bogár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 17.04.1990, Deň vzniku funkcie: 13.08.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: i-firma s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bitúnková 13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

Výška vkladu:  135 780,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  135 780,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   135 780,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   135 780,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: JAMA J-M, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 444/6, Názov obce: Svidník, PSČ: 089 01 , IČO 36 705 853

Obchodné meno/názov: AMARO SK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 291/51, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 36 661 040

Obchodné meno/názov: Complet WorkS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 376/36, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , IČO 44 530 862

Obchodné meno/názov: L - exertion, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Moravský Svätý Ján 821, PSČ: 908 71 , IČO 45 513 198

Obchodné meno/názov: EuroMax GROUP s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 46 620 681

Obchodné meno/názov: DODANIE EU s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 23, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 48 231 070

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.11.2013 v súlade s ust. § 57, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného AGRO SERVIS SLOVENSKO s.r.o. na nové HOUSE MANAGEMENT s. r. o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.08. 2015.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.12.2016 o zlúčení spoločnosti i-firma P23 s.r.o. so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N so spoločnosťou JAMA J-M, s.r.o. so sídlom Komenského 444/6, 089 01 Svidník, IČO: 36 298 518 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 18040/P. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 5.1.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 3/2017, Nz 238/2017, NCRis 243/2017 sa obchodná spoločnosť i-firma P23 s.r.o. so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti JAMA J-M, s.r.o. so sídlom Komenského 444/6, 089 01 Svidník, IČO: 36 298 518 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 18040/P a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti JAMA J-M, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2016 o zrušení spoločnosti AMARO SK, s.r.o., so sídlom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta, IČO : 36 661 040 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.02.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 80/2017, Nz 5256/2017 NCRIs 5373/2017, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou AMARO SK, s.r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou i-firma P23 s.r.o. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N, sa stáva dňom 04.03.2017 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AMARO SK, s.r.o., so sídlom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta, IČO : 36 661 040 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 16955/R a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 04.03.2017, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.

6. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.03.2017 o zlúčení spoločnosti i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N so spoločnosťou Complet WorkS, s.r.o., so sídlom Stummerova 376/36, 955 01 Topoľčany, IČO: 44 530 862, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23716/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 28.04.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 349/2017, Nz 14575/2017, NCRls 14844/2017, sa obchodná spoločnosť i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Complet WorkS, s.r.o., so sídlom Stummerova 376/36, 955 01 Topoľčany, IČO: 44 530 862, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23716/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 12.05.2017.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.5.2017 o zlúčení spoločnosti i-firma P23 s.r.o. so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N so spoločnosťou L – exertion, s.r.o. so sídlom 908 71 Moravský Svätý Ján 821, IČO: 45 513 198 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25502/T. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 20.6.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 548/2017, Nz 21177/2017, NCRls 21634/2017 sa obchodná spoločnosť i-firma P23 s.r.o. so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti L – exertion, s.r.o. so sídlom 908 71 Moravský Svätý Ján 821, IČO: 45 513 198 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25502/T a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti L – exertion, s.r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 15.7.2017.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.07.2017 o zrušení spoločnosti EuroMax GROUP s. r.o. , so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO : 46 620 681 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851. Zmluva o zlúčení zo dňa 02.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 652/2017, Nz 26707/2017 NCRIs 27264/2017, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou EuroMax GROUP s. r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou i-firma P23 s.r.o. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky IČO: 47 612 851 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N, sa stáva dňom 14.10.2017 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EuroMax GROUP s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO : 46 620 681 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 80651/B a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 14.10.2017 teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.

9. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.11.2017 o zlúčení spoločnosti i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N so spoločnosťou DODANIE EU s.r.o., so sídlom Športová 23, 971 01 Prievidza, IČO: 48 231 070 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31825/R. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 22.12.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1168/2017, NZ 59967/2017, NCRls 60744/2017, sa obchodná spoločnosť spoločnosti i-firma P23 s.r.o., so sídlom Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 612 851 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 40907/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti DODANIE EU s.r.o., so sídlom Športová 23, 971 01 Prievidza, IČO: 48 231 070 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31825/R, a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností ku dňu 09.01.2018.

10. Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 21. decembra 2022 začaté konanie o zrušení spoločnosti i-firma P23 s.r.o., IČO: 47 612 851, konanie je vedené pod sp. zn. 29CbR/52/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1