Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005278

OBCHODNÉ MENO: IKRON s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38284/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoondrejská 11/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 48 021 539

DEŇ ZÁPISU: 24.01.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. prenájom hnuteľných vecí

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Levente Hefkó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolozsvári u. 77/A, Názov obce: Sándorfalva, PSČ: 6762 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 11.08.1975, Deň vzniku funkcie: 23.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Levente Hefkó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolozsvári u. 77/A, Názov obce: Sándorfalva, PSČ: 6762 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 32 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 32 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  32 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  32 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 15.04.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 29CbR/14/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 29CbR/14/2022-19 z 20. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti IKRON s.r.o., so sídlom Svätoondrejská 11/5, 945 01 Komárno, IČO: 48 021 539.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1