Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005274

OBCHODNÉ MENO: HARGITA1 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37060/N

SÍDLO:  Názov obce: Nová Vieska 174, PSČ: 943 41 

IČO: 47 685 077

DEŇ ZÁPISU: 18.03.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Nákladná cestná doprava vykonaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do3,5t vrátane prípojného vozidla

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Činnosť podnikateľských,organizačných a ekonomických poradcov

14. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Výroba nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Judit Nothart, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná mlynská ulica 563/76, Názov obce: Svodin, PSČ: 943 54 , Dátum narodenia: 26.11.1964, Deň vzniku funkcie: 15.07.2019, Deň zániku funkcie: 02.06.2021

Meno a priezvisko: Beáta Takács, Bydlisko: Názov obce: Nová Vieska 174, PSČ: 943 41 , Dátum narodenia: 13.06.1977, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak,že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Beáta Takács, Bydlisko: Názov obce: Nová Vieska 174, PSČ: 943 41 , Dátum narodenia: 13.06.1977

Výška vkladu: 8 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1