Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005262

OBCHODNÉ MENO: Bio-hospodárstvo Zbrojníky s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23944/N

SÍDLO:  Názov obce: Zbrojníky 115, PSČ: 935 55 

IČO: 44 590 008

DEŇ ZÁPISU: 11.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. vedenie účtovníctva

7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

8. poskytovanie služieb v rybárstve

9. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. reklamné a marketingové služby

13. prieskum trhu a verejnej mienky

14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

15. poľnohospodárska výroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Mária Révészová, Bydlisko: Názov obce: Zbrojníky 115, PSČ: 935 55 , Dátum narodenia: 04.07.1963, Deň vzniku funkcie: 29.10.2009

Meno a priezvisko: Bc. Jana Póšová, Bydlisko: Názov obce: Zbrojníky 115, PSČ: 935 55 , Dátum narodenia: 30.08.1986, Deň vzniku funkcie: 26.04.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Révészová, Bydlisko: Názov obce: Zbrojníky 115, PSČ: 935 55 , Dátum narodenia: 04.07.1963

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Jana Póšová, Bydlisko: Názov obce: Zbrojníky 115, PSČ: 935 55 , Dátum narodenia: 30.08.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1