Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005268

OBCHODNÉ MENO: ekoRepas SK, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32492/N

SÍDLO:  Názov obce: Zbehy 741, PSČ: 951 42 

IČO: 46 814 353

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a jeho predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. vedenie účtovníctva

6. administratívne služby

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Bíro, Bydlisko: Názov obce: Zbehy 741, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 12.06.1962, Deň vzniku funkcie: 31.08.2012

Meno a priezvisko: Alena Bírová, Bydlisko: Názov obce: Zbehy 741, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 18.06.1964, Deň vzniku funkcie: 31.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Bíro, Bydlisko: Názov obce: Zbehy 741, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 12.06.1962

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Alena Bírová, Bydlisko: Názov obce: Zbehy 741, PSČ: 951 42 , Dátum narodenia: 18.06.1964

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1