Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005261

OBCHODNÉ MENO: Beck & Pollitzer Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43749/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vašinova 61, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 35 934 191

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov v rozsahu voľnej živnosti,

5. manipulácia s nákladom,

6. prenájom a leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

7. poskytovanie služieb colnej deklarácie,

8. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

9. montáž elektrických zariadení a rozvodov s bezpečným napätím,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Adrian Cezary Cios, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Tabelna 1U, Názov obce: Sosnowiec, PSČ: 41-200 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 22.08.1979, Deň vzniku funkcie: 07.01.2020

Meno a priezvisko: Ivaylo Alexanrov Vesselinov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 12 Monarch Place, Buckhurst Hill , Názov obce: Essex, PSČ: IG9 5DP , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 27.07.1976, Deň vzniku funkcie: 07.07.2022

Meno a priezvisko: Andrew Milner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3 The Quarters, 2 Hospital Ramp , Názov obce: Gibraltar, PSČ: GX111AA , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 11.12.1961, Deň vzniku funkcie: 02.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Každý konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že vedľa napísaného alebo vytlačeného obchodného mena spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Mikuláš Feja, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vasiľov 191, Názov obce: Vasiľov, PSČ: 029 51 , Dátum narodenia: 19.09.1990, Deň vzniku funkcie: 28.12.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený za Spoločnosť konať a podpisovať samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BECK & POLLITZER ENGINEERING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burnham Road , Názov obce: Dartford, Kent, PSČ: DA1 5BD , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 02874076

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: BECK & POLLITZER ENGINEERING CONTRACTS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burnham Road , Názov obce: Dartford, Kent, PSČ: DA1 5BD , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 03812866

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.04.2005 podľa §§ 56-75, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2013.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1