Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005264

OBCHODNÉ MENO: BRUC INVEST s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42048/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 1A/1376, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01 

IČO: 50 608 312

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: László Murvai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gyáli út 33-35, Názov obce: Budapest 09, PSČ: 1097 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 26.08.1985, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: László Murvai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gyáli út 33-35, Názov obce: Budapest 09, PSČ: 1097 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 26.08.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.11.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 03.08.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 23CbR/29/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 23CbR/29/2022-16 zo dňa 10.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti: BRUC INVEST s.r.o., so sídlom: Janka Kráľa 1A/1376, 936 01 Šahy, IČO: 50 608 312.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1