Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005269

OBCHODNÉ MENO: EWING s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26149/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka 2114/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 45 411 280

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Eva Csányiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka 2114/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 15.02.1962, Deň vzniku funkcie: 11.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Eva Csányiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Úzka 2114/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 15.02.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1