Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005267

OBCHODNÉ MENO: DOMMA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29408/N

SÍDLO:  Názov obce: Dolné Semerovce 96, PSČ: 935 85 

IČO: 46 258 990

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. výroba plastových okien a dverý

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. reklamné a marketingové služby

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. počítačové služby

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom hnuteľných vecí

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Márton Mátyás Hofstädter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 5/21, Názov obce: Balog nad Ipľom, PSČ: 991 11 , Dátum narodenia: 13.07.1955, Deň vzniku funkcie: 08.07.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Márton Mátyás Hofstädter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 5/21, Názov obce: Balog nad Ipľom, PSČ: 991 11 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 13.09.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 17.04.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 31CbR/16/2022.

2. OS Nitra uznesením č.k. 31CbR/16/2022-18 zo dňa 05.08.2022, právoplatným dňa 13.09.2022, rozhodol o zrušení spoločnosti DOMMA s.r.o. so sídlom: 935 85 Dolné Semerovce 96, IČO: 46 258 990.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1