Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005265

OBCHODNÉ MENO: CeraSin, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16336/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fr. Mojtu 18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 35 924 080

DEŇ ZÁPISU: 04.03.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. faktoring a forfaiting

5. reklamné činnosti

6. organizovanie kurzov, školení a prednášok

7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

8. výskum trhu a verejnej mienky

9. kancelárske a sekretárske služby

10. tlmočnícke služby

11. vydávanie neperiodických publikácií a kníh

12. spracovanie údajov a súvisiace činnosti

13. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

14. kopírovacie služby

15. spracovanie údajov - grafické úpravy

16. poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a služby s tým spojené v rozsahu voľných živností

17. vedenie účtovníctva

18. činnosť ekonomických poradcov

19. geodetické a kartografické činnosti

20. upratovacie služby

21. prenájom motorových vozidiel

22. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností

23. prípravné práce pre stavbu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Peter Paukner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 1410/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 10.11.1967, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Meno a priezvisko: Ing. Janka Pauknerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 1410/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 21.09.1969, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú samostatne konatelia spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Peter Paukner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 1410/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 10.11.1967

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Janka Pauknerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šumavská 1410/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 21.09.1969

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1