Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005259

OBCHODNÉ MENO: ARSO TEC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56899/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 52 775 089

DEŇ ZÁPISU: 29.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Administratívne služby

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Kazis Merkis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): PK MG (44) , Názov obce: Kaunas, PSČ: 44 001 , Štát: Litovská republika , Dátum narodenia: 15.03.1981, Deň vzniku funkcie: 19.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kazis Merkis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): PK MG (44) , Názov obce: Kaunas, PSČ: 44 001 , Štát: Litovská republika , Dátum narodenia: 15.03.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 13.09.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 30. apríla 2022 začaté konanie o zrušení spoločnosti R.P.P. GLOBAL s.r.o., IČO: 52 775 089, konanie je vedené pod sp. zn. 27CbR/19/2022.

2. OS Nitra uznesením č.k. 27CbR/19/2022-18 zo dňa 09.08.2022, právoplatným dňa 13.09.2022, rozhodol o zrušení spoločnosti ARSO TEC s.r.o. so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 52 775 089.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1