Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005256

OBCHODNÉ MENO: Adrop s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56449/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna Nová Ves 9, Názov obce: Ludanice, PSČ: 956 11 

IČO: 48 182 010

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Company Management s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ztracená 269/36, Názov obce: Olomouc, PSČ: 779 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27850404

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 25.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 19.05.2015.

2. Na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27CbR/23/202 začalo dňa 27.05.2022 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: Adrop, s.r.o., IČO: 48 182 010.

3. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27CbR/23/2022-19 z 13. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti Adrop s. r. o., so sídlom Ludanice, Mýtna Nová Ves 9, IČO: 48 182 010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1