Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005258

OBCHODNÉ MENO: AppSolutions Team s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51310/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 53 085 132

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. administratívne služby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. prenájom hnuteľných vecí

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

9. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. vedenie účtovníctva

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Úroda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská Ves 202, Názov obce: Slovenská Ves, PSČ: 059 02 , Dátum narodenia: 15.03.1994, Deň vzniku funkcie: 30.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Úroda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská Ves 202, Názov obce: Slovenská Ves, PSČ: 059 02 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marek Hlavčo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Černová 38, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 06 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 22.04.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 23CbR/13/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/13/2022-18 z 14. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti AppSolutions Team s.r.o., so sídlom Rázusova 12, 949 01 Nitra, IČO: 53 085 132.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1