Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005254

OBCHODNÉ MENO: 3S Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43009/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 18/81, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 

IČO: 35 947 284

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

2. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

4. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

6. kancelárske a sekretárske služby

7. faktoring a forfaiting

8. poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Vedenie účtovníctva

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Raučinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 18/81, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 04.09.1962, Deň vzniku funkcie: 27.02.2017

Meno a priezvisko: Jozef Duranzia, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 18/81, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 28.04.1963, Deň vzniku funkcie: 08.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoje meno, označenie štatutárneho orgánu konateľ a vlstnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Iveta Raučinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 18/81, Názov obce: Tovarníky, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 04.09.1962

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1