Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005297

OBCHODNÉ MENO: PODHOLKA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10464/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzámska 2959/18A, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 375 080

DEŇ ZÁPISU: 14.10.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom hnuteľných vecí

2. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti

4. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

5. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. administratívne služby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. dizajnérske činnosti

16. sťahovacie služby

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. prípravné práce k realizácii stavby

19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Blcháč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borbisova 654/37, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 01.10.1987, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí predseda predstavenstva označenie svojej funkcie a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Milan Zmeko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 17.11.1956, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

Meno a priezvisko: Bc. Gabriel Blcháč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolomana Sokola 4426/10, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 28.01.1989, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Eva Hudecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borbisova 1969/32, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 17.02.1955, Deň vzniku funkcie: 22.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   130 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   130 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 130 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 105/97 zo dňa 5.9. 1997 podľa § 57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.1998 bol schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.

3. Na valnom zhromaždení dňa 20.12.2002 bol schválený dodatok č. 2 k zakladateľskej listiny.

4. Rozhodnutím jediného spoločníka obchodnej spoločnosti JO-SEM, s.r.o., zo dňa 30.09.2012 o zmene právnej formy so spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť s obchodným menom PODHOLKA, a.s..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1