Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005186

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 181/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Lopašov 37, Názov obce: Dolný Lopašov, PSČ: 922 04 

IČO: 00 800 414

DEŇ ZÁPISU: 21.03.1991

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v poľnohospodárskej a lesnej výrobe, vrátane predaja,

2. ťažba dolomitov, cestná motorová doprava,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

5. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

6. omietkárske práce

7. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Kúdela, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Jantauscha 512/6, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 26.10.1967, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Lubomír Kabela, Bydlisko: Názov obce: Dolný Lopašov 277, PSČ: 922 04 , Dátum narodenia: 31.10.1965, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: PhDr. Jana Šmachová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko 9.mája 1751/23, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 05.03.1979, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Dušan Neumann, Bydlisko: Názov obce: Nižná 89, PSČ: 922 06 , Dátum narodenia: 22.06.1969, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Jozef Polakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická 749/44, Názov obce: Chtelnica, PSČ: 922 05 , Dátum narodenia: 03.01.1959, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Marian Šmacho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko 9.mája 313/4, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 29.05.1943, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Meno a priezvisko: Marek Kičina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 578/9, Názov obce: Chtelnica, PSČ: 922 05 , Dátum narodenia: 16.06.1974, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

KONTROLNÁ KOMISIA

Meno a priezvisko: Igor Gacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F.Kráľa 1074/9, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 20.11.1967, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

Meno a priezvisko: Viliam Šteruský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Lopašov 1, Názov obce: Dolný Lopašov, PSČ: 922 04 , Dátum narodenia: 19.01.1964, Deň vzniku funkcie: 19.06.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Ondrejovičová, Bydlisko: Názov obce: Dolný Lopašov 271, PSČ: 922 04 , Dátum narodenia: 11.01.1980, Deň vzniku funkcie: 08.03.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   136 120,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  1 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 14.12.1990 podľa § 3 zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1563

2. V súlade s ust. § 765 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. bolo družstvo v zmysle zákona č. 42/91 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách na základe schváleného transformačného projektu pretransformované na družstvo. Členskou schôdzou konanou dňa 16.12.1992 boli prijaté stanovy prispôsobené ust. § 221 - 260 Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 1563

3. Rozhodnutie členov družstva na výročnej členskej schôdzi o zmene členov predstavenstva.

4. Úplné znenie stanov družstva schválené na členskej schôdzi dňa 12.06.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1