Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005190

OBCHODNÉ MENO: Slovak Property Company, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26587/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Gyulu Szabóa 6417/97B, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 45 958 513

DEŇ ZÁPISU: 09.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. reklamné a marketingové služby

5. fotografické služby

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Počítačové služby

11. Faktoring a forfaiting

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Administratívne služby

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

16. investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, na ktoré sa nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 54 ods. 3 písm. d) Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

17. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

18. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Silvia Mézešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Gyulu Szabóa 6417/97B, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 30.09.1975, Deň vzniku funkcie: 09.12.2010

Meno a priezvisko: Ľudovít Szalai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Gyulu Szabóa 6417/97B, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 03.09.1963, Deň vzniku funkcie: 04.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú vo všetkých veciach v mene spoločnosti každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Silvia Mézešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Gyulu Szabóa 6417/97B, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 30.09.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľudovít Szalai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Gyulu Szabóa 6417/97B, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 03.09.1963

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1