Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005176

OBCHODNÉ MENO: MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2556/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muzejná 208/1, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 17 053 897

DEŇ ZÁPISU: 11.04.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. skladovanie

10. výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov

11. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. František Ambrovics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Széchényiho 6413/9A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 22.02.1953, Deň vzniku funkcie: 20.10.1992

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ladislav Ambrovics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Széchényiho 6413/9A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 03.08.1984, Deň vzniku funkcie: 03.03.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokúrou spoločnosť splnomocňuje prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zoltán Ambrovics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 794/22, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 22.12.1973

Výška vkladu:  414 924,000000 EUR, Rozsah splatenia:  414 924,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. František Ambrovics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Széchényiho 6413/9A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 22.02.1953

Výška vkladu:  846 445,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  846 445,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ladislav Ambrovics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Széchényiho 6413/9A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 03.08.1984

Výška vkladu:  331 940,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  331 940,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eva Ambrovics-Steiner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Széchényiho 6413/9A, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 04.09.1986

Výška vkladu: 66 388,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 659 697,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 659 697,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.03.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1282

2. Dodatok č. 1 zo dňa 13.10.1992 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva zo dňa 28.3.1991 podľa zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník Stary spis: S.r.o. 1282

3. Dodatkom č. 2 zo dňa 08.06.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

4. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2002 prijaté v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z..

5. Dodatok č. 3 zo dňa 10.04.2003 k Spoločenskej zmluve. Zmena sídla spoločnosti z Dunajská Streda, Kúpeľná 22 na 929 01 Dunajská Streda, Muzejná 208/1.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.02.2004, ktorou došlo k zmene spoločenskej zmluvy (zmena obchodného mena).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1