Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005174

OBCHODNÉ MENO: LG Finance Company s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50473/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 604/18, Názov obce: Brodské, PSČ: 908 85 

IČO: 54 241 596

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

2. Podriadený finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia

3. Podriadený finančný agent v sektore kapitálového trhu

4. Podriadený finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

5. Podriadený finančný agent v sektore prijímania vkladov

6. Podriadený finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

7. Podriadený finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Gonda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 604/18, Názov obce: Brodské, PSČ: 908 85 , Dátum narodenia: 30.08.1975, Deň vzniku funkcie: 27.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť a podpisuje v jej mene samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Gonda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 604/18, Názov obce: Brodské, PSČ: 908 85 , Dátum narodenia: 30.08.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1