Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005170

OBCHODNÉ MENO: J-P haus, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44177/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozbehy 44, Názov obce: Cerová, PSČ: 906 33 

IČO: 52 285 901

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. sťahovacie služby

6. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. administratívne služby

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. prenájom hnuteľných vecí

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

15. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

16. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

17. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Janetta Schrottová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozbehy 44, Názov obce: Cerová, PSČ: 906 33 , Dátum narodenia: 13.07.1972, Deň vzniku funkcie: 29.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Janetta Schrottová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozbehy 44, Názov obce: Cerová, PSČ: 906 33 , Dátum narodenia: 13.07.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1