Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005165

OBCHODNÉ MENO: EMTES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45227/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1597, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 35 925 051

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

6. čistiace a upratovacie práce,

7. skladovanie a uskladňovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

8. obstarávanie služieb spojených s údržbou a opravami bytových a nebytových priestorov,

9. správa bytového a nebytového fondu,

10. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jiří Štika, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bělská 139/7, Názov obce: Mladá Boleslav, PSČ: 29301 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.04.1972, Deň vzniku funkcie: 21.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Marczibányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Doba 925/14, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 27.01.1977, Deň vzniku funkcie: 21.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ARIETE SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 22/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 50 217 259

Výška vkladu: 1 249 948,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 249 948,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 3011/18/004-ZZ-07 zo dňa 8.6.2018.

Meno a priezvisko: Jiří Štika, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bělská 139/7, Názov obce: Mladá Boleslav, PSČ: 29301 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.04.1972

Výška vkladu: 12 626,000000 EUR, Rozsah splatenia: 12 626,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 3011/18/004-ZZ-08 zo dňa 8.6.2018.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 262 574,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 262 574,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.3.2005 v zmysle §§ 56 - 75a, §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2006 o zvýšení základného imania spoločnosti.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2007.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 1.2.2008.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1