Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005166

OBCHODNÉ MENO: ENVIRO DATA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33977/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátov 47, Názov obce: Kátov, PSČ: 908 49 

IČO: 47 653 183

DEŇ ZÁPISU: 07.02.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Vedenie účtovníctva

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

10. Spracovanie podkladov pre dokumentáciu v oblasti životného prostredia

11. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi a obalmi

12. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany ovzdušia

13. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany vôd

14. Sprostredkovanie a manažment služieb v oblasti životného prostredia

15. Činnosť vodohospodára

16. výroba potravinárskych výrobkov

17. výroba nápojov

18. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

19. prenájom hnuteľných vecí

20. čistiace a upratovacie služby

21. administratívne služby

22. výroba výrobkov studenej kuchyne

23. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Čambal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátov 47, Názov obce: Kátov, PSČ: 908 49 , Dátum narodenia: 19.02.1975, Deň vzniku funkcie: 06.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Čambal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátov 47, Názov obce: Kátov, PSČ: 908 49 , Dátum narodenia: 19.02.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1