Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005171

OBCHODNÉ MENO: Kafe Sýpka s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38403/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 71/9, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 

IČO: 50 499 912

DEŇ ZÁPISU: 20.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

3. Prevádzkovanie výdajne stravy

4. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Údenárska výroba

9. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

10. Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

11. Výroba mlynských výrobkov

12. Výroba a spracovanie cukru

13. Výroba kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek

14. Spracovanie a úprava čaju a kávy

15. Výroba chuťových prísad a korenín

16. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

17. Výroba nápojov

18. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

19. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

20. Skladovanie a uskladňovanie

21. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

24. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

25. Reklamné a marketingové služby

26. Prieskum trhu a verejnej mienky

27. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

28. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

29. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

30. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tibor Čepec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 71/9, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 04.09.1989, Deň vzniku funkcie: 20.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tibor Čepec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 71/9, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , Dátum narodenia: 04.09.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1