Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005168

OBCHODNÉ MENO: EWE International s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19108/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Waltariho 7192/7, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 688 100

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. prieskum trhu a verejnej mienky

3. marketing

4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

7. prekladateľská a tlmočnícka činnosť z/do slovemský, český, maďarský, chorvátsky, srbský, srbsko-chorvátsky, slovinský, macedónsky, bosniansky, albánsky, bulharský, rumunský, grécky, turecký, čínsky, japonský, ruský, ukrajinský, litovský, lotyšský, estónsky, poľský, fínsky, nórsky, švédsky, dánsky, fríšsky, nemecký, taliansky, francúzsky, španielsky, katalánsky, retorománsky, latinský, anglický, holandský, flámsky jazyk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lucia Willemsen Zacharová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 5277/4, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 26.08.1974, Deň vzniku funkcie: 18.10.2006

Meno a priezvisko: Lutherus Johannes Willemsen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 5277/4, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 30.05.1969, Deň vzniku funkcie: 20.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lucia Willemsenová Zacharová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 5277/4, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 26.08.1974

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lutherus Johannes Willemsen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 5277/4, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 30.05.1969

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1