Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005173

OBCHODNÉ MENO: KOVO - H, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31611/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 114, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 

IČO: 47 124 822

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. administratívne služby

4. kovoobrábanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 114, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 12.12.1975, Deň vzniku funkcie: 04.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blažov 114, Názov obce: Kútniky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 12.12.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1