Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005167

OBCHODNÉ MENO: EURAGENCY, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2355/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 100/C, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 

IČO: 34 148 787

DEŇ ZÁPISU: 22.10.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. sprostredkovanie predaja nehnuteľností

3. poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a organizácie

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

5. kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)

6. kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

7. vypracovanie dokumentácie z projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. výkon činnosti stavebného dozoru

10. výkon činnosti stavbyvedúceho

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

12. sprostredkovanie prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

13. usporadúvanie seminárov, vzdelávacích podujatí a školení

14. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

15. prenájom hnuteľných vecí - leasing

16. preklady a tlmočenie z/do talianskeho, maďarského a slovenského jazyka

17. faktoring a forfaiting

18. reklamná a propagačná činnosť

19. prieskum trhu a verejnej mienky

20. prevádzkovanie cestovnej agentúry

21. správa a prenájom nehnuteľností

22. upratovacie a čistiace služby

23. prevádzkovanie ubytovacích zariadení bez pohostinskej činnosti

24. poskytovanie poštových služieb

25. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

26. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

27. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

28. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

29. prevádzkovanie výdajne stravy

30. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Alena Durdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pomlejská cesta 452/25, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 26.04.1971, Deň vzniku funkcie: 09.04.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Alena Durdík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pomlejská cesta 452/25, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 26.04.1971

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.05.1996 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.1996 v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 7255

2. Dodatkom č. 2 zo dňa 28.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

3. Notárska zápisnica N 111/2003, NZ 26266/2003 zo dňa 09.04.2003 (zmena obchodného mena z: DUSAD, spol. s r.o., na: EURAGENCY, spol. s r.o., a zmena sídla z: Dunajská Streda, Rybný Trh 330/6 na: Šamorín, Cintorínska 2/547).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1