Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005172

OBCHODNÉ MENO: KH TRADING, spol.sr.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1979/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Bartoňa 5154/12, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 

IČO: 34 139 273

DEŇ ZÁPISU: 26.04.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť

4. predaj a požičiavanie nenahratých zvukových alebo zvukovo-obrazových nosičov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

5. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Hyža, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Bartoňa 5154/12, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 10.05.1971, Deň vzniku funkcie: 26.04.1996

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Hyža, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Bartoňa 5154/12, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 10.05.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marieta Hyžová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. L. Svobodu 1361/34, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 31.07.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.04.1996 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6122

2. Dodatkom č. 1 zo dňa 18.05.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

3. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 22.08.2000

4. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.07.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1