Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005154

OBCHODNÉ MENO: ARIETE service s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18611/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1597, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 36 366 366

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií vrátane lektorskej činnosti v rozsahu voľnej živnosti

5. reklamná činnosť a marketing

6. prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí

7. činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti

8. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

9. Skladovanie a uskladňovanie

10. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

11. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

12. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

13. Výroba plastov v primárnej forme

14. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

15. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

16. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

17. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

18. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

19. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

20. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

22. Prípravné práce k realizácii stavby

23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. Sťahovacie služby

25. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

26. Prieskum trhu a verejnej mienky

27. Čistiace a upratovacie služby

28. Administratívne služby

29. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

30. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

31. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok

32. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

33. Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

34. Počítačové služby

35. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

36. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jiří Štika, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bělská 139/7, Názov obce: Mladá Boleslav, PSČ: 29301 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.04.1972, Deň vzniku funkcie: 10.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti a podpisovať za Spoločnosť; ak je menovaných viac konateľov, v mene Spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Marczibányi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Doba 925/14, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 27.01.1977, Deň vzniku funkcie: 04.03.2017

Meno a priezvisko: Ing. Roman Kubiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hospodárska 3616/70, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 27.01.1970, Deň vzniku funkcie: 04.03.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za Spoločnosť samostatne. V prípade, ak Spoločnosť udelí prokúru viacerým osobám, vždy aspoň dvaja prokuristi konajú spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ProAct Group s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 1597, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , IČO 36 234 371

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1