Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R005152

OBCHODNÉ MENO: ALLTEX - LS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13891/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 181, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 

IČO: 36 252 549

DEŇ ZÁPISU: 23.01.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie

5. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Slezák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulička 610, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 12.07.1955, Deň vzniku funkcie: 23.01.2003

Meno a priezvisko: Ing. Mária Slezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulička 610, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 08.04.1954, Deň vzniku funkcie: 23.01.2003

Meno a priezvisko: Lucia Slezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulička 610/47, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 03.05.1980, Deň vzniku funkcie: 05.02.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Slezák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulička 610, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 12.07.1955

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mária Slezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulička 610, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 08.04.1954

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lucia Slezáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulička 610/47, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 03.05.1980

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.2002 podľa slovenského práva.

2. Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti z 23.11.2021 na základe § 768s ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka bol dňa 22.02.2022 zrušený v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti podľa § 768t Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1