Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005235

OBCHODNÉ MENO: SPOZA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16482/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 276/46, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 351 733

DEŇ ZÁPISU: 22.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektovanie a konštruovanie vyhradených elektrických zariadení

2. oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

3. činnosť technických poradcov v oblasti priemyselných technológií

4. konzultácie a sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby, výpočtovej techniky v rozsahu voľných živností

5. maloobchod v rozsahu voľných živností

6. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

7. organizovanie športových súťaží

8. prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

9. príprava a vypracovanie technických návrhov v oblasti priemyselných technológií

10. reklamná činnosť a marketing

11. sekretárske, tlmočnícke a prekladateľské služby

12. testovanie, meranie, analýzy v oblasti priemyselných technológií s výnimkou úradného merania

13. vydavateľské činnosti

14. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora

15. výroba priemyselných strojov a prístrojov

16. výroba strojov s mechanickým pohonom

17. výroba neelektrických strojov

18. výroba elektrických nevyhradených zariadení

19. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

20. výroba tovarov z plastov

21. výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov

22. výskum a vývoj v oblasti priemyselných technológií

23. vyučovanie obsluhy technologických (technických) zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľubomír Tinka, Bydlisko: Názov obce: Beckov 193, PSČ: 916 38 , Dátum narodenia: 28.07.1975, Deň vzniku funkcie: 22.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľubomír Tinka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beckov 193, Názov obce: Beckov, PSČ: 916 38 , Dátum narodenia: 28.07.1975

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1