Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005238

OBCHODNÉ MENO: T E M P O, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2240/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 4051/40, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 31 580 246

DEŇ ZÁPISU: 15.02.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - zámočníctvo, montážne a zváračské práce

2. - kovoobrábanie

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - maliarske a natieračské práce

5. - maloobchod okrem konces. živností, drahých kovov mimo predajne

6. - veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov

7. - drevovýroba

8. - oprava a údržba elektrických zariadení, strojov a prístrojov

9. - výroba gumových a plastických produktov

10. - vulkanizácia

11. - krajčírske práce

12. - čalúnníctvo

13. - prípravné práce na stavbu

14. - upratovacie práce

15. - vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy

16. - prekladištia nákladov, skladovanie /mimo konesovaných živností/

17. - automatizované spracovanie dát

18. - vedenie účtovníctva

19. - kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia

20. - odlievanie kovov, zlievárenstvo

21. - výroba poťahovaných káblových zväzkov

22. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

24. činnosť agentúry dočasného zamestnávania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Rafaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C I 36/83-32, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 13.12.1969, Deň vzniku funkcie: 30.11.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Rafaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C I. 36/83, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 13.12.1969

Výška vkladu:  100 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  100 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ l/93 zo dňa 27.l.l993 podľa §§ 57 a lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.4.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k notárskej zápisnici. Stary spis: S.r.o. 3009

3. Zapisuje sa Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3009

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.2.1995 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 3009

5. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.3.1995 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 3009

6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.1998 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.

7. Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.1998 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.

8. Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodol dňa 22.12.1999 o rozdelení a prevode obchodného podielu (zmluvy o rozdelení a prevode časti obchodného podielu). Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.

9. Na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 30.11.2001 bol schválený Dodatok č. 10 k Spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.12.2001.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.6.2003 o prevode obchodného podielu a schválení úplného znenia spoločenskej zmluvy.

11. Valné zhromaždenie dňa 7.10.2003 schválilo prevod obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.10.2003).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1