Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005243

OBCHODNÉ MENO: ZORION s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33714/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 577/16, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 50 522 710

DEŇ ZÁPISU: 07.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Poskytovanie špecializovanej zubno – lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Zehetner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 577/16, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 17.09.1976, Deň vzniku funkcie: 07.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Zehetner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 577/16, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 17.09.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1