Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005242

OBCHODNÉ MENO: Vladimír Pokus - AUTODOPRAVA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30562/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 360, Názov obce: Oslany, PSČ: 972 47 

IČO: 47 794 739

DEŇ ZÁPISU: 27.05.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1

7. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Pokus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 360, Názov obce: Oslany, PSČ: 972 47 , Dátum narodenia: 30.10.1984, Deň vzniku funkcie: 27.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Pokus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 360, Názov obce: Oslany, PSČ: 972 47 , Dátum narodenia: 30.10.1984

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1