Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005227

OBCHODNÉ MENO: PASPOL SK, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11435/R

SÍDLO:  Názov obce: Pravenec 420, PSČ: 972 16 

IČO: 36 307 530

DEŇ ZÁPISU: 31.03.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru za čelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. zámočníctvo a strojárenská výroba v rozsahu remeselných živností

5. údržba a oprava strojov a zariadení okrem VTZ

6. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s poskytovaním služieb v rozsahu voľných živností

7. cestná nákladná doprava

8. montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia

9. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov

10. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

11. chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov

14. laminovanie okien

15. prevádzkovanie čističky odpadových vôd napojenej na neverejnú kanalizáciu

16. výroba drevárska - výroba drevených polotovarov

17. stolárstvo

18. výroba žalúzií

19. výroba a montáž tieniacej techniky a sieťok

20. distribúcia elektriny, dodávka elektriny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Dráb, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poruba 40, Názov obce: Poruba, PSČ: 972 11 , Dátum narodenia: 12.10.1954, Deň vzniku funkcie: 31.03.1999

Meno a priezvisko: Jaroslav Krcho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 2/10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 14.07.1957, Deň vzniku funkcie: 31.03.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Dráb, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poruba 40, Názov obce: Poruba, PSČ: 972 11 , Dátum narodenia: 12.10.1954

Výška vkladu: 9 968,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 968,780000 EUR

Meno a priezvisko: Jaroslav Krcho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. A. Bernoláka 304/2, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 14.07.1957

Výška vkladu: 9 968,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 968,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 937,560000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  19 937,560000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PASPOL, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pravenec 421, Názov obce: Pravenec, PSČ: 972 16 , IČO 35 821 574

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.02.1999 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka.

2. Valné zhromaždenie dňa 6.3.2000 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy, dodatok č.1.

3. Valné zhromaždenie dňa 28.4.2001 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy, dodatok č. 2.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1