Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005233

OBCHODNÉ MENO: SLOVEX ALFA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1258/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubranská 306, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 31 416 942

DEŇ ZÁPISU: 06.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prieskum trhu

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rámci voľných ohlalsovacích živností

4. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností

5. - podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)

6. - zber, zhromažďovanie a výkup odpadu

7. sprostredkovateľská činnosť

8. oprava elektrospotrebičov a svietidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Detko, Bydlisko: Názov obce: Veľká Hradná 111, PSČ: 913 24 , Dátum narodenia: 09.01.1964, Deň vzniku funkcie: 06.07.1992

Meno a priezvisko: Ing. Peter Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 28. októbra 1179/34, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 14.07.1968, Deň vzniku funkcie: 23.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Detko, Bydlisko: Názov obce: Veľká Hradná 111, PSČ: 913 24 , Dátum narodenia: 09.01.1964

Výška vkladu: 2 222,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 222,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 28. októbra 1179/34, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 14.07.1968

Výška vkladu: 4 444,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 444,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 666,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 666,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 05.08.1996. Stary spis: S.r.o. 7097

2. Valné zhromaždenie dňa 24.06.1997 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.

3. Valné zhromaždenie dňa 19.02.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.

4. Valné zhromaždenie dňa 22.5.2001 schválilo dodatok č.4 k spoločenskej zmluve. Vyhlásenie o splatení vkladov zo dňa 2.7.2001.

5. Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 19.3.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1