Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005229

OBCHODNÉ MENO: RENAR, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12835/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražná 1699, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 36 319 961

DEŇ ZÁPISU: 28.08.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zušľachťovanie kovov

2. zámočníctvo

3. lisovanie kovov

4. výroba strihacích nástrojov a foriem z kovov

5. frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov

6. lisovanie plastov

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

9. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Černoško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolné Mitice 249, Názov obce: Trenčianske Mitice, PSČ: 913 22 , Dátum narodenia: 18.08.1967, Deň vzniku funkcie: 24.10.2016

Meno a priezvisko: Kristína Černošková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolné Mitice 249, Názov obce: Trenčianske Mitice, PSČ: 913 22 , Dátum narodenia: 06.10.1974, Deň vzniku funkcie: 24.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a zastupuje ju konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu s.r.o. pripojí vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Černoško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolné Mitice 249, Názov obce: Trenčianske Mitice, PSČ: 913 22 , Dátum narodenia: 18.08.1967

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.7.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 21.8.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1