Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005226

OBCHODNÉ MENO: NEUROLÓG MY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25425/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 556/22, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 

IČO: 46 418 717

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej zdravotnej starostlivosti ambulancie v špecializačnom odbore neurológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: MUDr. Táňa Marková Zongorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 803/14, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 24.11.1973, Deň vzniku funkcie: 01.12.2011

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Peter Marek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonská 966/2, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 08.03.1978, Deň vzniku funkcie: 01.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, ak má spoločnosť jedného konateľa. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Táňa Marková Zongorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 803/14, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 24.11.1973

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Marek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonská 966/2, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 08.03.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1