Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005228

OBCHODNÉ MENO: REGUKOV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20666/R

SÍDLO:  Názov obce: Diviacka Nová Ves 632, PSČ: 972 24 

IČO: 44 362 170

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

2. maloobchod a veľkoobchod

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. zámočníctvo

8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

9. práce s vysokozdvižným vozíkom

10. sťahovacie služby

11. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

12. prenájom hnuteľných vecí

13. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marcel Krausko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbany 437, Názov obce: Diviacka Nová Ves, PSČ: 972 24 , Dátum narodenia: 06.05.1976, Deň vzniku funkcie: 06.09.2008

Meno a priezvisko: Ján Krausko, Bydlisko: Názov obce: Diviacka Nová Ves 81, PSČ: 972 24 , Dátum narodenia: 07.05.1975, Deň vzniku funkcie: 06.09.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marcel Krausko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbany 437, Názov obce: Diviacka Nová Ves, PSČ: 972 24 , Dátum narodenia: 06.05.1976

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Krausko, Bydlisko: Názov obce: Diviacka Nová Ves 81, PSČ: 972 24 , Dátum narodenia: 07.05.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1